Gereedschap voor Europa


Wat kunnen we met waterstof? Of met zonnepanelen in asfalt? Kunnen we groenten telen op een planeet met steeds meer zout water? Hoe kun je waterkracht van golven inzetten voor energie?

Allemaal vragen die hier in ons kleine Nederland beantwoord worden. Want als we ergens groot in zijn, is het wel in uitvinden!

Lees verder

Kom op zaterdag 11 mei naar Arnhem

Laat je overtuigen dat Nederland dé gereedschappen heeft voor de toekomst en help mij als kandidaat om namens de VVD met deze gereedschappen in m'n rugzak naar Europa te gaan!

Wijnhuis Robbers & Van den Hoogen, Velperweg 23, Arnhem

15:00u Ontvangst bij Robbers & Van den Hoogen
15:15u Welkom en presentatie door Sjoerd Bakker  

Wat motiveert Sjoerd om naar Europa te gaan? Tevens benoemt hij een aantal projecten en ontwikkelingen in Nederland en op welke manier Europa hieraan kan bijdragen. Of beter nog; hoe Nederland kan bijdragen in Europa aan de uitdagingen waar we voor staan!

15:30u Verduurzaming, wat werkt, wat niet, wie betaalt het? Door Peter Ambagtsheer van Ambagtsheer.EU  

Peter woont in Apeldoorn, heeft zijn huis en bedrijven in 2017 volledig klimaatneutraal gemaakt, van het gas af gehaald en een positief saldo elektriciteit gerealiseerd. Sinds 2004 heeft hij een bureau voor management advies voor bedrijven en particulieren alsook een bedrijf dat energiesystemen in Europa ontwerpt en realiseert.
Beetje bij beetje komt informatie beschikbaar over de (kabinets)plannen met de verduurzaming van woningen, realisatie van de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs en de fiscale behandeling ervan. Minder bekend is dat ook de EU een hartig woordje meepraat. Wat betekent dat in de praktijk? Wat is het effect? En hoe zit het met de kosten en opbrengsten? Peter bespreekt de stand van zaken en wat die betekent voor investeringen in verduurzaming.

15:45u Golfenergie, de onontgonnen duurzame energiebron, door Erwin Croughs van Slow Mill  

SMS Projects is opgericht in 2012 voor onderzoek en ontwikkeling van golfenergie op de Noordzee. Inmiddels heeft zij een groot aantal testen in het lab en op de Noordzee uitgevoerd en is haar unieke Slow Mill technologie in een tiental landen beschermd. Ook is dit jaar een subsidie traject toegekend en zijn de voorbereidingen voor de eerste Nederlandse golfenergie leveringen gestart.
In de presentatie wordt ingegaan op de potentie van golfenergie en waarom het de enige nog onontgonnen duurzame energiebron is. Ook wordt de ontwikkeling en werking van de Slow Mill bekeken en de factoren die deze technologie zo uniek maken en wat de verstrekkende positieve neveneffecten zullen zijn van grootschalige toepassing.

16:05u Boer zoekt zilte grond, door Sjoerd Bakker ism Salt Farm Foundation  

Ruim 125.000 hectare grond in Nederland wordt in de nabije toekomst steeds zilter. Wereldwijd zijn door verzilting al grote gebieden onbruikbaar geworden voor gangbare landbouw. Voor de gebruikelijke landbouwgewassen is zout water schadelijk. De reguliere landbouw is erop gericht verzilting zo veel mogelijk te voorkomen. Dat wordt steeds duurder, áls er al voldoende zoet water beschikbaar is.
De Salt Farm Foundation draait de zaken om. Zij gaan niet uit van het bestrijden van verzilting, maar zoeken juist naar kansen voor de landbouw om verzilting te benutten.

16:15u Voor een geslaagde energietransitie, breng je de koolstof in een kringloop, door Carel Heebink, Co founder van Optinex  

De energietransitie kan alleen slagen als we regionaal samenwerken en het netwerk stabiliseren. De koolstof moeten we in een kringloop brengen en niet meer enkel als CO2 uitstoten
Optinex is een onafhankelijk internationaal netwerk. Zij werken oplossingsgericht en maken optimale verbindingen. is opgegroeid in Gelderland met de land- & tuinbouw en heeft ervaring (en studies) opgedaan in: Australia, New Zealand, Japan, Thailand, Zuid Afrika, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland. The university of life.

16:30u Verstedelijking en mobiliteit in een drukkere wereld, door Ed Buré van Bam Infra  

Ed Buré is bij BAM Infra verantwoordelijk voor oplossingen om Verstedelijking en Mobiliteit in goede banen te leiden. En dat is een hele uitdaging, want het wordt steeds drukker én het moet duurzamer.
Ed komt vertellen over de belangrijke rol, die waterstof in ons dagelijks leven speelt over een paar jaar. En laat ons revolutionaire berijdbare zonnepanelen zien.

16:50u Kansen en uitdagingen van klimaatverandering voor wijnbouw, door Marcel Donders  

Marcel Donders is directeur van Wijnhuis Robbers & Van den Hoogen en weet als geen ander wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor de wijnboeren in Europa en daarbuiten. Hij geeft ons een inkijkje in de uitdagingen maar ook in de kansen die hiermee zijn gemoeid.

17:00u Afronding en borrel  

Na afloop is er ruim gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar onder het genot van, uiteraard, een glaasje en een bitterbal.

17:45u Rondleiding door de kelders van Robbers & Van den Hoogen  

Voor de wijnliefhebbers onder jullie, wordt er een rondleiding georganiseerd door de kelders van het wijnhuis. Een rondgang voert ons door imposante kelders, langs lange rijen eiken fusten die naast blinkende roestvrijstalen tanks in de moderne wijnbottelarij liggen. Tijdens de kelderwandeling is het indrukwekkend om te zien hoe de honderdduizenden flessen in het donker in alle rust rijpen, tot van hun inhoud optimaal genoten kan worden.


Klik hier om je aan te melden